L-test

Lämplighetstest

1. Tillgänglighet - Tillgänglig öppen, svarar på kontakt

2. Kamplust - Måttlig kamplust + , Svarar på kampinviter

3. Temprament - Livlig +, Mycket uppmärksam

4. Skärpa  - Liten +, Svarar efterhand

5. Försvarslust - Liten, Svarar tveksamt

6. Nervkonstitution - Måttligt nervfast, Något okoncentrerad, avreaktion

7. Hårdhet - Något vek, visar minnesbilder

8. Dådkraft - Liten, hjälp med testsituation

9. Skottfasthet - Skottfast, naturlig reaktion

Lämplig att pövas som väktarhund
Kan prövas som polihund
Kan prövas som polisiär sökhund 

Kommentar av testledare:

En trevlig liten malletik som har en fin tillgänglighet vid grupp och hantering men försöker lätt avvisa när ny person kommer in i grupp. 
Hunden har ett något tunnt bett och mindre tillkämpande men ett bra ägande, vill gärna ha bytet själv. Bjuder någon gång in till social kamp. Bra jakt och sökintresse men tappar tråden vid ett par tillfällen. Hunden är mycket uppmärksam och störs vid ett par tillfällen i testbanan. Hunden tar vid ett par tillfällen fram skärpa och försvarslust men blir ordentligt tunnare i miljö. Med ålder och erfarenhet ger hunden ett bra intryck i banan men faller i bedömningen vid belastning i miljö. Miljöprov utfört. 

Busets föräldrar


Lei-Anns Säpo

KORAD 223p IPOI IPOII IPOIII
Tvåfaldig svensk mästare i IPO
Avel: 
Stjärnelds B-kull


Blackneck´s Gasta

Syster till Blackneck´s Garbo, Sveriges vinstrikaste malle. Polishund.
Avel:
Blackneck´s O-kull & T-kull. Även Stjärnelds A- och B- kull.

Jonas Björkdal skriver på sin sida om Gasta så här:

Gasta är en relativt stor tik med en stark och stabil mentalitet. Hon har mycket motor och mycket kamp. Hon är mycket trevlig och social.
Gasta kommer ur en kull med 100% fritt på lederna. Alla i kullen är öppna och tillgängliga och har en stark och stabil mentalitet. 

Gastas fader, IPO III Rino des Deux Pottois, blev dansk mästare i IPO III för alla raser 1998 och deltog även i IPO VM 1998. Rino är en medelstor hane med en mycket stark kropp.


(Ganska lik sin mamma va?)


RSS 2.0